:: Over ons, Van Dolder, De Geest & Hoekstra Advocaten en Mediators ::

mr. T.E. (Tineke) Wolfswinkel

Mr. Wolfswinkel houdt voor eigen rekening en risico kantoor, en is een samenwerking aangegaan als kantoor met Van Dolder, De Geest & Hoekstra Advocaten.

Na het behalen van haar gymnasium diploma heeft Tineke Wolfswinkel in 1986 English for Cambridge Proficiency behaald. Hierna heeft zij in 1991 haar HBO-diploma “Informatiemanagement en bedrijfsvoering” behaald, om vervolgens in 2006 mr. in de rechtsgeleerdheid aan de lijst toe te voegen. In 2013 rondde zij de specialisatie faillissementsrecht af, en is zij ook aangesloten bij Insolad.

Tineke is werkzaam binnen de rechtsgebieden ondernemingsrecht, faillissementsrecht/insolventierecht, WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), beslag- en executierecht en erfrecht.

Tineke wordt door de rechtbank benoemd als WSNP-bewindvoerder.
Verder is zij werkzaam op het gebied van ondernemingsrecht, zoals aandeelhoudersgeschillen, herstructurering van ondernemingen, aanvang en beëindiging VOF’s, schuldeisersakkoorden en buitengerechtelijke schuldsanering.

Tineke is een slimme en betrouwbare advocaat, altijd bereid mee te denken, met het vermogen precies uit te leggen wat uw juridische positie is, en met de intentie om te komen tot een solide, duurzame, oplossing van geschillen.

Lidmaatschappen:
Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (Insolad)
Ad Veras Amicitias (Oud-leerlingenvereniging Murmellius Gymnasium, voorzitter)
Ondernemers Sociëteit Regio Alkmaar (Lid)
Stichting Vrienden van de Grote Sint Laurenskerk te Alkmaar (Algemeen bestuurslid)
Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (Lid)

U kunt bij mr. Wolfswinkel terecht voor:

  • Ondernemingsrecht
  • Faillissementsrecht/Insolventierecht
  • WSNP (hoger beroep)
  • Beslagvrije voet/Vrij te laten bedrag
  • Schuldeisersakkoorden
  • Klachten bewindvoerders
  • Beslag- en executierecht
  • Erfrecht

dinsdag 28-11-2017, was mr. Wolfswinkel te zien in het tv programma Tros Opgelicht, betreffende het dossier Bartijn Dekker. U kunt op de website van Tros Opgelicht het dossier lezen en het fragment van de tv-uitzending terugzien.
Ga naar Dossier Tros Opgelicht

In de tv-uitzending van Tros Opgelicht van dinsdag 23 januari 2018 geeft mr. Tineke Wolfswinkel toelichting over het bestuursverbod bij een failissement. Bekijk de update van het Tros Opgelicht Dossier over faillisementsfraude.

E-mail mr. T. Wolfswinkel: wolfswinkel@vd-dg.nl
Mobiel: 06 – 40 88 61 41