:: Over ons, Van Dolder, De Geest & Hoekstra Advocaten en Mediators ::

mr. T.E. (Tineke) Wolfswinkel

Nadat Tineke Wolfswinkel in 1991 haar HBO-diploma “Informatiemanagement en bedrijfsvoering” had behaald, volgde in 2006 mr. in de rechtsgeleerdheid. In 2013 rondde zij de specialisatie faillissementsrecht af, en zij is aangesloten bij Insolad.

Tineke is werkzaam binnen de rechtsgebieden ondernemingsrecht, faillissementsrecht/insolventierecht, WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), beslag- en executierecht en erfrecht.

Tineke wordt door de rechtbank benoemd als curator en als WSNP-bewindvoerder.
Verder is zij werkzaam op het gebied van ondernemingsrecht, zoals aandeelhoudersgeschillen, herstructurering van ondernemingen, aanvang en beëindiging VOF’s, schuldeisersakkoorden en buitengerechtelijke schuldsanering.

Lidmaatschappen:
Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (Insolad)

U kunt bij mr. Wolfswinkel terecht voor:

  • Ondernemingsrecht
  • Faillissementsrecht/Insolventierecht
  • WSNP (hoger beroep)
  • Beslagvrije voet/Vrij te laten bedrag
  • Schuldeisersakkoorden
  • Klachten bewindvoerders
  • Beslag- en executierecht
  • Erfrecht

E-mail mr. T. Wolfsinkel: wolfswinkel@vd-dg.nl