:: TARIEVEN ::

Gunstige tarieven bij Van Dolder, De Geest & Hoekstra

Gratis kennismakingsgesprek

Bij Van Dolder, De Geest & Hoekstra advocaten kunt u terecht voor een gratis kennismakings/-adviesgesprek voor de duur van een half uur. Tijdens dat gesprek kan vastgesteld worden of uw zaak kans van slagen heeft en dus in behandeling kan worden genomen.

Uurtarief

Bij Van Dolder, De Geest & Hoekstra advocaten geldt als uitgangspunt dat de werkzaamheden worden gedeclareerd tegen een aantrekkelijk uurtarief, welk bedrag nog wordt vermeerderd met 5% kantoorkosten en 21% BTW. Indien uw inkomen en/of vermogen nét de bij wet gestelde grenzen voor een toevoeging (door de overheid gesubsidieerde rechtshulp) overschrijdt, kan een andere prijsafspraak worden gemaakt. Ook kunnen (op voorhand of nadat de zaak al enige tijd in behandeling is) afspraken worden gemaakt over een redelijke betalingsregeling.

Nota

De nota zal altijd voorzien zijn van een urenspecificatie. Bijkomende kosten (zoals griffierechten, kosten voor het opvragen van gemeentelijke bescheiden, kosten voor derden zoals een verplichte deurwaarder) worden eveneens gespecificeerd in rekening gebracht.

Afwijkende tarieven bij schadevergoedingen

Als de aansprakelijkheid vaststaat, verhaalt mr. Van Dolder uw advocaatkosten op de tegenpartij. Dan kost de juridische bijstand door mr. Van Dolder u dus niets. Bovendien biedt mr. Van Dolder u de mogelijkheid om gebruik te maken van de door de overheid gefinancierde rechtshulp. Slachtoffers van ernstige strafbare feiten worden door mr. Van Dolder altijd volledig kosteloos bijgestaan.

TARIEVEN

Gunstige tarieven

Toevoegingen

High Trust

Algemene Voorwaarden


Bekijk onze contactgegevens


High Trust kantoor, Raad voor Rechtsbijstand

High Trust

High Trust kantoor, Raad voor Rechtsbijstand
www.rvr.org