:: AANGESLOTEN BIJ ::

Werkgroep Artsen & Advocaten

De Werkgroep Artsen Advocaten is opgericht voor en door artsen en advocaten werkzaam in de letselschadepraktijk aan de zijde van slachtoffers.

De letselschadepraktijk bestrijkt verschillende terreinen van het aansprakelijkheidsrecht (verkeer, arbeid, gezondheidszorg, producten). Maar of het nu gaat om een verkeersongeval, om blootstelling aan asbest, om een fout van een dokter of om een gebrekkig product, inherent aan letselschadezaken zijn de medische aspecten. Belangenbehartigers zijn om die reden aangewezen op medisch adviseurs, die hen kunnen voorlichten over de medische implicaties van een ongeval, terwijl rechters in veel gevallen niet tot een oordeel kunnen komen zonder inschakeling van medische deskundigen. Het is om die reden belangrijk dat juristen en artsen elkaar begrijpen.

De Werkgroep Artsen Advocaten brengt artsen en advocaten samen en streeft er op die manier naar dat artsen en advocaten elkaars taal leren begrijpen. De WAA zorgt voor kennisoverdracht door vergaderingen en lezingen, door het jaarlijkse WAA-congres en door het uitgeven van het vaktijdschrift Letsel & Schade.

De WAA tracht, door ook met derden (wetenschap, rechterlijke macht, verzekeraars) te spreken, ervoor te zorgen dat het schaderegelingproces -en meer in het bijzonder het zogenoemde medische traject- soepeler verloopt. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat met name die fase pijnlijk is voor slachtoffers en dus verbetering behoeft.

Meer informatie kunt u lezen op de website van de WAA