:: AANGESLOTEN BIJ ::

Nederlandse Orde van Advocaten

De advocaten van Van Dolder, De Geest & Hoekstra Advocaten en Mediators zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. De van toepassing zijnde regelgeving omvat onder meer:

  • de Verordening op de advocatuur
  • de Regeling op de advocatuur
  • de Advocatenwet
U kunt de toepasselijke regelingen vinden op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

AANGESLOTEN BIJ

Nederlandse Orde van Advocaten

High Trust

Insolad

LSA

MFN Registermediation

VARO

vFas

WAA


Bekijk onze contactgegevens


Nederlandse Orde van Advocaten

Nederlandse Orde van Advocaten

Nederlandse Orde van Advocaten
www.advocatenorde.nl