:: Over ons, Van Dolder, De Geest & Hoekstra Advocaten en Mediators ::

mr. E.F.E. (Esmé) Hoekstra

Esmé Hoekstra is sinds 2006 advocaat en sinds 2010 aangesloten bij Van Dolder De Geest & Hoekstra Advocaten. Naast advocaat is zij ook mediator. Esmé adviseert en procedeert op het gebied van familierecht en strafrecht. Naast volwassenen treedt zij ook regelmatig op voor minderjarige cliënten.

Esmé is gespecialiseerd in het familierecht en houdt zich - onder meer - bezig met de afwikkeling van echtscheidingen, maar ook bij alimentatiegeschillen, in gezagskwesties, het opstellen van een ouderschapsplan of vaststelling van vaderschap en erkenning.
Voorts treedt Esmé op als mediator in familiezaken. Wanneer u gezamenlijk tot een oplossing wenst te komen, kan Esmé u hierbij begeleiden.

Daarnaast heeft zij ruime kennis en ervaring op het gebied van (jeugd)strafrecht. Zij staat cliënten bij van vlak na aanhouding tot en met de uitspraak door de rechtbank of het gerechtshof. Ook voor bijstand tijdens een OM-zitting kunt u een beroep doen op haar.

Lidmaatschappen:
Vereniging voor Familierecht Advocaten en Mediators (vFAS)
Mediatorsfederatie Nederland (MfN-registermediator met accreditatie Familie Mediation)
Werkgroep Jeugdrecht Advocaten Alkmaar

Mr. Esmé Hoekstra heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten als rechtsgebieden geregistreerd:
Strafrecht:
- jeugdstrafrecht

Personen- en Familierecht:
- echtscheiding, alimentatie en omgang
- mediation
- internationaal privaatrecht
- jeugdbeschermingsrecht
- ouderschap en erkenning
- bijzondere curator

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen per geregistreerd rechtsgebied.

U kunt bij mr. Hoekstra terecht voor: