:: RECHTSGEBIEDEN ::

Fiscaal recht

Als advocaat-fiscalist treedt Gerard Zaalberg namens cliënten onder andere op in situaties waarin een geschil met de belastinginspecteur of de ontvanger uit de hand dreigt te lopen of fiscale problemen moeten worden voorkomen. U wilt een deskundig fiscaal advocaat aan uw zijde hebben ingeval van een fiscaal onderzoek (en vooral bij een FIOD-inval). Ook kunnen geschillen ontstaan door verschil in inzicht over de fiscale gevolgen van aangegeven feiten. Denk aan de fiscale gevolgen van bedrijfssplitsingen, opvolging en overnames, bepaling van het ondernemingsvermogen en winstbepalingsvraagstukken. Ter voorkoming van maximale sancties kunt u eerder verzwegen inkomsten of vermogen vrijwillig aangeven. Hulp van een fiscaal advocaat is raadzaam vanwege diens beroepsgeheim (verschoningsrecht).

Voorbeelden van fiscale zaken:

  • Alsnog aangeven van zwart geld (‘inkeer’)
    Doel van inkeer is om zeer zware boetes naast de belastingaanslag te voorkomen of te verlagen. De fiscus legt een zware boete (mogelijk tot zelfs 300% van de verschuldigde belasting) op als de inspecteur door eigen onderzoek verzwegen inkomsten of vermogen ontdekt. Door zelf tijdig dit zwarte geld aan te geven, kan zo’n zware sanctie - soms zelfs geheel - worden voorkomen. Tijdigheid en zorgvuldig (veelal eerst anoniem) vooroverleg met de fiscus is cruciaal. Het beroepsgeheim van de fiscaal advocaat speelt in deze situaties dan ook een onmisbare rol.
  • Verhoor door de fiscus
    Na een controle door belastingdienst wordt u uitgenodigd voor een gesprek bij de inspecteur. In een brief van de inspecteur staat dat u verplicht bent te komen en duidelijk is dat de inspecteur aanstuurt op het opleggen van een boete. Wat zijn uw rechten? Welke informatie moet u verschaffen en welke niet? Het gesprek kunt u het beste goed voorbereiden, in overleg met uw fiscaal advocaat.
  • Andere kijk op de zaak
    U heeft de aangifte van uw onderneming ingediend, maar de inspecteur heeft een ander beeld over de belastbare winst en legt een veel hogere aanslag op dan u verwacht. Wat nu? Het komt er op aan de belastingdienst te overtuigen van de juistheid van uw kijk op de zaak. Uw fiscaal advocaat is scherp op de betekenis van de wet en in verwoording van uw visie. Dat kan het verschil maken tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.

Maakt u gerust een afspraak voor een kosteloos en vrijblijvend adviesgesprek.

Bekijk onze contactgegevens