:: RECHTSGEBIEDEN ::

Jeugdrecht

Mr. Hoekstra is gespecialiseerd in het jeugdstrafrecht. Zij staat minderjarigen bij die in aanraking zijn gekomen met politie en justitie, en begeleidt hierin zowel de jongeren als de ouders tijdens het gehele traject. Voorbeelden van strafbare feiten zijn:

  • Diefstal en/of winkeldiefstal
  • Vernieling
  • Mishandeling
Tijdens het gehele traject houdt mr. Hoekstra contact met de Jeugdreclassering, Raad voor de Kinderbescherming, en staat de jongere bij tijdens verhoor. Ook kan zij u informeren over de gang van zaken bij een Halt-afdoening in de vorm van een taakstraf.

Ook bij jeugdcivielrecht (zoals een (gesloten) uithuisplaatsing en een ondertoezichtstelling) verleent mr. Hoekstra rechtsbijstand. Zij wordt door de rechtbank benoemd als advocaat voor de jeugdige, maar zij kan uiteraard ook de ouders bijstaan. Indien u het als ouder niet eens bent met bijvoorbeeld een verzoek onder toezichtstelling (OTS), kunt u ook bij mr. De Geest terecht voor juridische bijstand. Wederpartijen waarmee zij geregeld te maken krijgen zijn De Jeugd- en Gezinsbeschermers, de William Schrikker Groep en de Raad voor de Kinderbescherming.

In bijvoorbeeld gezagskwesties, kan het mogelijk zijn dat de rechtbank een bijzondere curator voor uw kind benoemd. Dit is van belang om de belangen van het kind zorgvuldig te behartigen. Zowel mr. Hoekstra als mr. De Geest worden regelmatig als bijzondere curator benoemd.

Met een juridisch probleem waarbij een minderjarige, Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming betrokken is, kunt u terecht bij Van Dolder, De Geest & Hoekstra Advocaten.

Bekijk onze contactgegevens