:: AANGESLOTEN BIJ ::

Vereniging voor Insolventierecht Advocaten - Insolad

Insolad is in 1991 opgericht als specialisatievereniging van de Nederlandse Orde van Advocaten. De Vereniging voor Insolventierecht Advocaten bestaat uit gespecialiseerde advocaten die zich bezig houden met alle aspecten van faillissementen en herstructurering.

De leden zijn ervaren advocaten, die aantoonbaar deskundig zijn op het terrein van het insolventierecht en van wie een belangrijk deel van hun praktijk bestaat uit werkzaamheden in dit vakgebied. Deze werkzaamheden kunnen bestaan uit:

  • optreden als curator in faillissementen;
  • optreden als bewindvoerder in surseances van betaling;
  • begeleiden van ondernemingen of personen in financiĆ«le moeilijkheden;
  • voeren van procedures over insolventieĀ­rechtelijke vraagstukken;
  • adviseren daarover;
  • of een combinatie van deze werkzaamheden.


Meer informatie kunt u lezen op de website van Insolad