:: RECHTSGEBIEDEN ::

Ondernemingsrecht en Organisatiekunde

Gerard Zaalberg richt zich als strategisch ondernemingsrecht advocaat op bedrijfsorganisatorische vraagstukken, zoals de juridische vormgeving van de onderneming, samenwerking tussen de organen van de onderneming (bestuur, commissarissen, aandeelhouders, OR/COR) en op de goede werking van de interne organisatie. In de strategische benadering van de dienstverlening staat de bedrijfsmatig beste oplossing centraal; de juridisch beste oplossing is onderdeel daarvan. Organisatievraagstukken benadert Gerard Zaalberg vanuit inzicht in de doelstellingen van de organisatie en haar werkwijze. De dienstverlening is erop gericht blokkades op het pad naar succes op te lossen. Adviesgebieden hierin zijn vooral organisatiestructuur en organisatiecultuur, samenwerking binnen- en tussen de organen van de onderneming en HR- en beloningsbeleid.

Voorbeelden van organisatievraagstukken:

  • Rolverdeling binnen een familiebedrijf
    Een familie drijft al vele jaren een groot familiebedrijf. De vader wil zijn oudste zoon als opvolger in de directiestoel; deze heeft echter een andere toekomstdroom. Hij wil wel aandeelhouder worden en op afstand betrokken zijn en meedenken. De tweede zoon wil de directiefunctie wel bekleden, maar vader heeft zijn bedenkingen over diens ervarenheid als leidinggevende. Hoe kunnen de zoons betrokken worden en kan vader veilig het stokje over geven? Welke scenario’s zijn denkbaar en het overwegen waard? Wat is ervoor nodig om het plan te laten slagen? Vanuit een aantal perspectieven kan uw strategisch ondernemingsrecht advocaat praktische oplossingen aandragen.
  • Directie, OR en commissarissen liggen niet meer op een lijn
    De onderneming bevindt zich in een lastige fase; financieel gaat het niet voor de wind en directie, OR en commissarissen hebben elk hun eigen (van elkaar afwijkende) opvattingen over de weg omhoog. Ook de aandeelhouders beginnen zich te roeren en het is oppassen dat de situatie niet ontaardt. Wat is ervoor nodig om elkaar te blijven verstaan en tot constructieve beslissingen te komen? Hoe behoud je helderheid over ieders verantwoordelijkheid en rol? Welke volgorde van overleg helpt om eruit te komen? De strategisch ondernemingsrecht advocaat kijkt verder dan de juridische benadering: welke culturele aspecten spelen mee, welke overlegvorm vergroot de kans op spoedige overeenstemming en welke organisatorische bakens moeten worden verzet.
  • “OK, een mooi bedrijf, maar die sféér… dat moet echt beter”
    De directie zit er al een tijdje mee in zijn maag. Je kunt er niet goed de vinger op leggen, maar om een of andere reden gaat het niet echt lekker op de werkvloer. Er zijn veel misverstanden, werk blijft liggen, er wordt veel gemopperd op het management. En op de verdiensten ten opzichte van de verantwoordelijkheden. Het ‘swingt’ gewoon niet. Dat voel je aan alles. En meetbaar is het in klanttevredenheid; die is duidelijk aan het verminderen. Dat gaat zo niet goed. Met uw strategisch ondernemingsrecht advocaat kunt u kijken naar de menskant van de organisatie. Helderheid over functies, betrokkenheid bij de klant en het product, persoonlijke motivatie. Deze culturele zaken zijn minstens zo belangrijk voor een goed functionerende onderneming als een solide financieel plan. Tezamen vormen ze het hart van de succesvolle onderneming. Onderdeel van het adviestraject kan bijvoorbeeld zijn om in vertrouwelijke gesprekken tussen niet-leidinggevenden onderling en de leidinggevenden onderling beeld te krijgen van blokkades die vervolgens opgelost kunnen worden.

Maakt u gerust een afspraak voor een kosteloos en vrijblijvend adviesgesprek.

Bekijk onze contactgegevens