:: RECHTSGEBIEDEN ::

Huurrecht

Een huurder wordt doorgaans beschermd.

De opzeggingsmogelijkheden van de verhuurder zijn beperkt. Wordt u toch geconfronteerd met een verhuurder die uw huur opzegt en de gehuurde ruimte wil ontruimen, dan is het raadzaam juridisch advies in te winnen. Het is verstandig om ook juridisch advies in te winnen bij:
  • Onterechte verhoging huurprijs
  • Niet nakomen van de onderhoudsverplichting
  • Te hoge servicekosten voor de geleverde diensten (denk aan bijvoorbeeld het niet of nauwelijks schoonhouden van gemeenschappelijke ruimtes zoals een trapportaal)

Het verhuren van uw (koop) woning.

Ook als u uw (koop)woning verhuurt kunt u tegen lastige situaties aanlopen, zoals een huurder die zijn verplichtingen niet nakomt. Voorbeelden hiervan zijn:
  • Het niet (tijdig) betalen van de huur
  • Verbouwen van de woning zonder uw toestemming
  • Het veroorzaken van overlast
Mocht u tegen deze of andere problemen met een huurder aanlopen is het raadzaam om vroegtijdig juridische hulp in te schakelen. Wij kunnen u dan bijstaan, van bemiddeling tot een uitzettingsprocedure.

Bij vragen over de verhuur of huur van een pand laat u zich informeren en adviseren door van Dolder De Geest & Hoekstra Advocaten.

Bekijk onze contactgegevens