:: RECHTSGEBIEDEN ::

Personen- en Familierecht

Soms lopen persoonlijke relaties anders dan partijen verwacht hadden. Bij beëindiging van een relatie (een echtscheiding, maar ook een beëindiging van een samenleving zonder dat van een huwelijk sprake is), kunt u te maken krijgen met praktische problemen die vragen om een juridische oplossing. De echtscheidingsadvocaat is in dat geval de aangewezen persoon om u hierin bij te staan.
Het is van belang dat de gevolgen van het verbreken van de relatie goed geregeld worden. Hierbij kunt u denken aan het gezag over kinderen, het hoofdverblijf van de kinderen, de omgang, alimentatie en verdeling van huwelijksgemeenschap of afwikkeling van huwelijkse voorwaarden.

Voorts kan later - na een ontbinding van een huwelijk of beëindiging van een samenleving - juridische bijstand noodzakelijk zijn. Het is immers aannemelijk dat er na enige tijd iets is veranderd in de situatie van de alimentatiegerechtigde of alimentatieplichtige (zoals samenwonen met een nieuwe partner, het afgelost zijn van een schuld, en meer of juist minder verdienen). Er kan dan reden zijn om een hogere of lagere alimentatie te regelen.
Ook met betrekking tot een regeling ten aanzien van de kinderen kan het nodige zijn veranderd, zodat een omgangsregeling gewijzigd moet worden, of het hoofdverblijf van de kinderen. Verder kunnen er ook latere wijzigingen noodzakelijk zijn in het ouderlijk gezag over de kinderen.

Het is raadzaam om in deze situaties een advocaat in de arm te nemen die gespecialiseerd is in het personen- en familierecht. Zowel mr. De Geest als mr. Hoekstra is verbonden aan de vFAS, een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht, en daarvoor een gedegen opleiding hebben gevolgd. Bovendien vindt voortdurend bijscholing plaats, zodat de kennis up-to-date blijft.

Kortom: indien u vragen of problemen heeft op het gebied van:

 • echtscheiding (zowel op eenzijdig verzoek als op gemeenschappelijk verzoek, mediation)
 • ontbinding geregistreerd partnerschap
 • verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap, boedelscheiding en afwikkeling huwelijkse voorwaarden
 • pensioenverevening
 • kinder- en partneralimentatie en de wijziging daarvan
 • ouderlijk gezag
 • ouderschapsplan
 • omgangs- en informatieregelingen
 • naamswijziging
 • wijziging huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk
 • erkenning/ontkenning vaderschap
kunt u voor gespecialiseerde bijstand terecht bij Van Dolder, De Geest & Hoekstra advocaten.

Bekijk onze contactgegevens

Aangesloten bij vFas (Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars)