:: RECHTSGEBIEDEN ::

Arbeidsrecht (werkgever en werknemer)

Van Dolder, De Geest & Hoekstra Advocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij in het arbeidsrecht.

Arbeidsrecht en werkgever

Hieronder valt - onder meer - het opstellen van vaststellingsovereenkomsten, maar ook de begeleiding bij ontslag en het onderhandelen over de hoogte van een ontslagvergoeding. Een werknemer geniet veel bescherming in het arbeidsrecht. Echter, u als werkgever heeft naast plichten ook rechten. Heeft u te maken met een reorganisatie? Of zit u met een disfunctionerende werknemer en een daarmee dreigende vervelende ontslagsituatie? Is er een re-integratieprobleem? Of is een werknemer langere tijd arbeidsongeschikt ten gevolge van een ongeval? Dan is het van belang om vroegtijdig goed juridisch advies in te winnen, ook als er nog géén sprake is van een directe ontslag-situatie. Wanneer het wel tot een ontslag dreigt te komen, dan kan Van Dolder, De Geest & Hoekstra Advocaten u in de procedure bijstaan.

Arbeidsrecht en werknemer

Uw werkgever wil plotseling het arbeidscontract beëindigen. Hij biedt u een beëindigingsovereenkomst aan of, nog erger, u wordt op staande voet ontslagen. Dit zijn verschillende situaties waarbij het raadzaam is zo spoedig mogelijk juridisch advies in te winnen. U heeft als werknemer meer rechten dan u denkt. In een ontslagvoorstel van de werkgever wordt nog wel eens vergeten te vermelden waar u als werknemer recht op heeft. Het is dan van belang om u als werknemer goed te laten voorlichten en indien het komt tot een procedure u te laten bijstaan.

Van Dolder, De Geest & Hoekstra Advocaten heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van het arbeidsrecht en zal u, als werkgever of als werknemer met raad en daad bijstaan.

Bekijk onze contactgegevens