:: TARIEVEN ::

Door de overheid gesubsidieerde rechtshulp (toevoeging)

Het is in Nederland in de Grondwet vastgelegd: wie rechtsbijstand nodig heeft maar wie dat niet kan betalen, heeft recht op gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel een toevoeging genoemd. De toevoeging wordt door de advocaat aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u voor een toevoeging in aanmerking komt, betaalt de overheid een groot deel van de kosten van de advocaat. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u wel een eigen bijdrage. Daar is een aantal voorwaarden aan verbonden.

Wanneer u recht hebt op een tegemoetkoming in de advocaatkosten geldt: hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger uw eigen bijdrage is, dus hoe meer u zelf moet betalen. Daarnaast worden voorwaarden gesteld aan de hoogte van het inkomen en het vermogen. Bij de beoordeling van uw aanvraag om een bijdrage in de kosten, gaat de Raad uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit noemen we het peiljaar. De gegevens krijgen we van de Belastingdienst. Doet u geen aangifte, dan gaan we uit van uw belastbaar inkomen. Zit u in de wettelijke schuldsanering of heeft u te maken met een faillissement? Vul dan bij uw aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand de passende eigen verklaring in. Mogelijk hoeft u alleen de laagste eigen bijdrage te betalen.

Meer over toevoegingen leest u op de site van de Raad voor Rechtsbijstand

TARIEVEN

Gunstige tarieven

Toevoegingen

High Trust

Algemene Voorwaarden


Bekijk onze contactgegevens


High Trust kantoor, Raad voor Rechtsbijstand

High Trust

High Trust kantoor, Raad voor Rechtsbijstand
www.rvr.org