:: Over ons, Van Dolder, De Geest & Hoekstra Advocaten en Mediators ::

mr. E.V. (Lea) Huisman

Lea Huisman is geboren en getogen in Heerhugowaard en sinds 1998 advocaat. Zij heeft eerder acht jaar als advocaat gewerkt in het arrondissement Maastricht en later bij Rensen Advocaten en advocaten kantoor Kerstin Hopman te Alkmaar waar zij arbeidsrechtelijke- , ambtenaren- en sociaalzekerheidszaken behandelde.

Vanuit de behoefte om niet alleen maar met juridische procedures bezig te zijn maar ook een rol te kunnen spelen bij het voorkomen daarvan heeft ze de advocatuur in 2007 tijdelijk verlaten en is zij gedurende zes jaar als juridisch adviseur bij het ROC Horizon College werkzaam geweest. Tijdens deze periode heeft Lea Huisman zich met name bezig gehouden met arbeidsrechtelijke vraagstukken binnen het onderwijs waarbij haar focus lag op het begeleiden, adviseren en voorlichten van het management en personeelsadviseurs.

Lea Huisman is zich na haar terugkeer in de advocatuur opnieuw bezig gaan houden met arbeidsrecht, ambtenarenrecht, onderwijsrecht en sociaalzekerheidsrecht. Zij staat zowel werkgevers als werknemers bij en geeft de voorkeur aan het oplossen van een conflict buiten de rechtszaal. Conflicten tijdens ziekteverzuim, adviseren over beëindigingsregelingen, reorganisaties, conflicten over disfunctioneren, WW, ZW en WIA behoren onder andere tot haar expertise.

Door haar werk in het onderwijs heeft zij daarnaast buitengewoon veel kennis van de bovenwettelijke regelingen die het onderwijs kenmerken. Naast haar werk als advocaat heeft Lea Huisman nog diverse nevenfuncties waaruit haar betrokkenheid bij het onderwijs blijkt. Daarnaast is Lea Huisman ook docent arbeidsrecht/bestuursrecht bij opleidingsinstituut CS-Opleidingen.

Haar huidige nevenfuncties zijn:
voorzitter van het bestuur van Sport stichting Servicepunt Langedijk
lid van de Interne Geschillencommissie/Klachtencommissie van het Grafisch Lyceum te Utrecht
lid Commissie voor Geschillen CAO-BVE bij Onderwijsgeschillen in Utrecht
lid VARO (Vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandsverleners in het Onderwijs)
docent Arbeidsrecht/bestuursrecht CS opleidingen

U kunt bij mr. Huisman terecht voor:

  • Arbeidsrecht
  • Ambtenarenrecht
  • Onderwijsrecht
  • Sociaalzekerheidsrecht